Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  •  Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
  •  Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  •  Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  •  Ενίσχυση θεμελίωσης
  •  Κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων

Όλες οι επεμβάσεις, γίνονται με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωρακίζουν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

IQ ATHENS M.A.E.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
IQ ATHENS M.A.E.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
DIMAND A.E.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
10/03/2023
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
15 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
5.500.000€
ΕΡΓΟ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2 ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΜΜΕΝΟ & ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΧΑΤΕΡΓΑΤΩΝ 1, ΕΛΑΙΩΝΑΣ, ΟΤ 35, ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΜΜΕΝΟ & ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ)
ΧΑΤΕΡΓΑΤΩΝ 1, ΕΛΑΙΩΝΑΣ
IQ ATHENS M.A.E.