Επικοινωνία

ISO_9001
Η ΕΧΙΝΟΣ ΑΤΕ επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO_14001
Η ΕΧΙΝΟΣ ΑΤΕ επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO_45001
Η ΕΧΙΝΟΣ ΑΤΕ επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία