Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχίων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  • Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  • Επέκταση υφιστάμενων εξωστών με μεταλλικά ελάσματα
  • Ενίσχυση θεμελίωσης
  • Κατασκευή νέων τοιχωμάτων ακαμψίας

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
DPN A.E
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
DIMAND A.E.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
22/08/2017
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
7 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
1.200.000€
ΕΡΓΟ:
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58, ΚΥΠΡΟΥ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ