Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  • Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  • Ενίσχυση θεμελίωσης

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
29/7/2017
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
6 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
600.000€
ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ IKOS DASSIA
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΑΣΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ