Επικοινωνία

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
22/4/2019
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
5 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
380.000€
ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9, ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, υποστυλωμάτων & δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  • Ενίσχυση δοκών με ινοπλισμένα πολυμερή (CFRP)
  • Νέες μεταλλικές κατασκευές
  • Ειδικές θεμελιώσεις

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.