Επικοινωνία

[ our benefits ]

Ambitious Studio with a Successful Concept & Ideas

Live minimalism is not about a ‘wrap’ or visual look. It refers to feeling.

[ +]
Current Clients
[ +]
years of experience
[ +]
awards winning
[ +]
Offices Worldwide
[ OUR SERVICES ]

What Can We Offer

The basic philosophy of our studio is to create individual, aesthetically stunning solutions for our customers by lightning-fast development of projects employing unique styles.

3D Visualization

3D sketch of each detail of your future interior.

Individual Project

The basic philosophy of studio is to create individual design.

75

interior sketch

All kinds of buildings in chematic
or working design

50

3D modeling

Studio provides a full range
of 3D interior modeling

75

ROOM MEASUREMENT

Development of iperfect design
of the project

85

2d planning

We provide 2D planning
for great visualization

[ testimonials ]

What People Say

“You will never fake the feeling of being in such a place. The live minimalism base on the natural materials and alive unprocessed textures — true, authentic, close to nature. It has memory and appreciates to the culture, roots, archetypes.”
Pablo Gusterio
Client of Company
“I’m always impressed with the services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.”
Anna Paulina
Client of Company
“I have very much enjoyed with your services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.”
Kristina Lee
Client of Company