Επικοινωνία

[ Υπηρεσια ]

Αναστηλώσεις Διατηρητέων Κτιρίων

Η ΕΧΙΝΟΣ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην αναστήλωση διατηρητέων κτιρίων από το 1999 εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους ενίσχυσης και αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων όπως:

 • Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite)
 • Μανδύες έγχυτου σκυροδέματος
 • Εφαρμογή σύνθετων υλικών FRP (ανθρακοελάσματα – υαλοϋφάσματα)
 • Εφαρμογή μεταλλικών ελασμάτων (betonplaque)
 • Νέα τοιχώματα ακαμψίας έγχυτου ή εκτοξευόμενου σκυροδέματος
 • Ειδικές θεμελιώσεις – αγκυρώσεις
 • Ρητινενέσεις – τσιμεντενέσεις
 • Ειδικά αγκύρια για συρραφή φερουσών λιθοδομών
 • Αρμολογήματα φέρουσας τοιχοποιίας
 • Μεταλλικές ενισχύσεις ξύλινων μεσοπατωμάτων και στεγών
 • Σενάζ έγχυτου οπλισμένου σκυροδέματος στέψης φέρουσας τοιχοποιίας
 • Ενισχυμένα ινοπλισμένα επιχρίσματα
 • Αδιατάρακτες κοπές

Οι παραπάνω μέθοδοι εφαρμόζονται σύμφωνα με τους τελευταίους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς με ιδιόκτητα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων μηχανικών μας.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με έμπειρους στατικούς πολιτικούς μηχανικούς, εξειδικευμένους στις μελέτες επισκευών – ενισχύσεων διατηρητέων κτιρίων. Διενεργώντας αυτοψία στην υπάρχουσα κατασκευή μπορούμε να προτείνουμε ενδεχόμενες μεθόδους επέμβασης σύμφωνα με υφιστάμενες βλάβες (σεισμός, φωτιά, παλαιότητα κλπ.) ή σύμφωνα με ανάγκες του πελάτη (αλλαγή χρήσης κλπ.) και να πραγματοποιήσουμε τις στατικές μελέτες που απαιτούνται, για οποιοδήποτε έργο επισκευής – ενίσχυσης μας ζητηθεί, διεκπεραιώνοντας τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Κατασκευάζουμε το έργο, σύμφωνα με τις απαραίτητες επεμβάσεις, παρέχοντας το καλύτερο δυνατό κόστος και χρόνο που απαιτείται ικανοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του πελάτη μας. Στόχος μας είναι με συνέπεια στην ποιότητα κατασκευής, με τεχνογνωσία στις εφαρμοζόμενες μεθόδους και αποτελεσματικότητα στο χαμηλό κόστος και στο σύντομο χρονοδιάγραμμα, να διατηρήσουμε την εταιρεία μας σε υψηλή θέση στον αναστήλωσης διατηρητέων κτιρίων.